Międzyzakładowa Pracownia Leksykograficzno-PrzekładowaPracownicy: 

prof. dr hab. Wojciech Chlebda, mgr Barbara Chlebda, dr Irena Danecka, dr Bożena Dereń, dr Radosław Marcinkiewicz, dr Alicja Przyszlak, dr Jadwiga Tarsa, dr Tomasz Wielg, dr Franciszka Witkowska-Michna, mgr Daniel Borysowski, dr Emilia Wojtczak, dr Brygida Pudełko, dr  Joanna Skolik, dr Bartosz Poluszyński, mgr Tomasz Gadzina

          

Międzyzakładowa Pracownia Leksykograficzno-Przekładowa powstała przy Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej w roku 2005 w związku z rozpoczęciem prac nad Podręcznym idiomatykonem polsko-rosyjskim. Pracownia skupia obecnie 12 osób z różnych zakładów Instytutu; są to: mgr Daniel Borysowski, prof. dr hab. Wojciech Chlebda, mgr Barbara Chlebda, dr Irena Danecka, dr Bożena Dereń, dr Radosław Marcinkiewicz, dr Tamara Milutina, dr Alicja Przyszlak, dr Jadwiga Tarsa, dr Tomasz Wielg, dr Franciszka Witkowska-Michna. W zespole pracuje także dr Łukasz Grabowski z Instytutu Filologii Angielskiej UO. Staraniem członków Pracowni opublikowano dotychczas następujące pozycje zwarte:

 

1. Podręczny idiomatykon polsko-rosyjski. Zeszyt 1. próbny, red. W. Chlebda, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2006.

2. Podręczny idiomatykon polsko-rosyjski. Zeszyt 2., red. W. Chlebda, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2007.

3. Podręczny idiomatykon polsko-rosyjski. Zeszyt 3., red. W. Chlebda, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2008.

4. Podręczny idiomatykon polsko-rosyjski. Zeszyt 4., red. W. Chlebda, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2009.

5. Podręczny idiomatykon polsko-rosyjski. Zeszyt 5., red. W. Chlebda, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2010.

6. Na tropach reproduktów. W poszukiwaniu wielowyrazowych jednostek języka, red. W. Chlebda, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2010.

7. Na tropach translatów. W poszukiwaniu odpowiedników przekładowych, red. W. Chlebda, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2011.

 

Pracownia zgromadziła także zbiór słowników i opracowań leksykograficznych języka polskiego, rosyjskiego i angielskiego.Instytut Slawistyki                  Sekretariat:                        Administrator strony:
pl. Kopernika 11                     mgr Barbara Dopierała          dr Marta Malanowska-Statkiewicz
45-040 Opole                         tel. 77 541-59-22                 mmalanowska@uni.opole.pl
e-mail: inslaw@uni.opole.pl  dol